www.spikking.no

En hjemmeside om spikking og sånn

Tosombalansen

Spikking er litt som å tegne fra alle kanter på en gang, og mange av prosjektene mine har en eller annen form for balanse som et endelig mål.  Tosombalansen handler om å se seg selv som en del av en helhet. 

Tosombalansen er det midtre av de tre prosjektene Å danse til sin egen melodi, Tosombalanse og Fortsatt sterk. Alle de tre prosjektene har balanse som gjennomgående element.

Ta kontakt: jorgen@spikking.no