www.spikking.no

En hjemmeside om spikking og sånn

Diverse spikkerier

Denne hjemmesiden får utvikle seg litt over tid. Når man bruker så mye tid på spikkeriene som jeg gjør får ofte figurene sin egen historie, og de skal kanskje også få en egen plass på hjemmesiden. Men foreløpig samler jeg en del figurer jeg også har laget på denne samlesiden her.

Ta kontakt: jorgen@spikking.no