www.spikking.no

En hjemmeside om spikking og sånn

To deler av et sinn

"To deler av ett sinn" er en spikk jeg har laget for å se hvor langt jeg kan pushe balansetemaet i en trefigur. Figuren er skåret i et helt stykke tre, med unntak av posene damen holder. De er satt inn i hendene hennes etterpå.

Ta kontakt: jorgen@spikking.no