www.spikking.no

En hjemmeside om spikking og sånn

Fortsatt sterk

Fortsatt sterk handler om det å bli gammel.  Her har jeg spikket to gamle turnerer som utfører et løft som kanskje burde være forbeholdt de unge.   

Fortsatt sterk er den siste av de tre prosjektene Å danse til sin egen melodi, Tosombalanse og Fortsatt sterk.  Alle de tre prosjektene har balanse som gjennomgående element. I Fortsatt sterk er balansen i hovedsak knyttet til selve løftet de gamle turnerne utfører.

Ta kontakt: jorgen@spikking.no