www.spikking.no

En hjemmeside om spikking og sånn

Å danse til sin egen melodi

"Å danse til sin egen melodi" handler om å gjøre sin egen greie. Tanken bak denne har jeg hentet fra min forståelse av Kim Larsens sang "Om lidt". 

Å danse til sin egen melodi må sees i sammenheng med de to prosjektene Tosombalanse og Fortsatt sterk.  Alle de tre prosjektene har balanse som gjennomgående element. Danserinnen balanserer på en gammel sylindrisk plate.

Ta kontakt: jorgen@spikking.no